Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 181979
    • Do końca roku: 32 dni
    • Do wakacji: 206 dni

Historia miejscowości

Wieś Góra Św. Małgorzaty położona jest wokół  malowniczego wzgórza  o tej samej nazwie, które powstało w ostatnich fazach zlodowacenia   środkowopolskiego. Wzgórze to ma 136 m npm. Położone jest w południowej części pradoliny   warszawsko-berlińskiej. W okresie II wojny światowej  i w okresie powojennym ze wzgórza  eksploatowano duże ilości żwiru wykorzystywanego w budownictwie i drogownictwie. Pozostałe  wykopy zostały zalesione dzięki staraniom nauczycieli i uczniów tut. szkoły. Wzgórze było  dogodnym miejscem tworzenia osad ludzkich i tu stwierdzono najstarsze ślady osadnictwa z  okolic Łęczycy, datowane na około 56 tysięcy lat wstecz. Z tego okresu pochodzi krzemienne  zgrzebło obustronnie retuszowane, znalezione na wzgórzu w czasie badań wykopaliskowych w latach pięćdziesiątych XX stulecia.     Wokół powyższego wzgórza położona jest obecnie miejscowość Góra Św. Małgorzaty. Jest  to starożytna osada, która z dawna była własnością księcia początkowym okresie nazwą  miejscowości  był pierwszy człon Góra  Fakt ten potwierdza dokument zwany Falsyfikatem  Trzemeszeńskim.  Stwierdza on, że w roku 1145, w obecności legata papieskiego Humbalda,  synowie Bolesława Krzywoustego przekazali  wieś  na Górze pod Łęczycą z kaplicą Św.Maryi  klasztorowi  w Trzemesznie. Datę 1145 roku, na wniosek członków Stowarzyszenia Przyjaciół  Góry Św. Małgorzaty, przyjęto jako datę powstania  miejscowości. W roku 1995 zorganizowano  uroczyste obchody osiemsetpięćdziesięciolecia jej istnienia.Niektóre źródła historyczne podają daty wcześniejsze, związane z naszą miejscowością .  Między innymi „Słownik Geograficzny  Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”  stwierdza, że:… kościół wraz z parafią erygować  mieli w 1040r. Mieczysław II i jego bracia. Nie  wiadomo, kogo autorzy mieli na myśli łącząc Mieczysława II z datą 1040r.W tym okresie księcia  o takim imieniu nie wymieniają wiarygodne źródła historyczne. Dlatego też informacje te nie są  uznawane za miarodajne.Pełna nazwa Góra Św. Małgorzaty pojawia się po raz pierwszy w rachunkach kapituły  łęczyckiej w roku 1410 w języku łacińskim jako Gora Sancta Margarette. Drugi człon nazwy  związany był z miejscowym kościołem pod wezwaniem Św. Małgorzaty. Kult tej świętej w tym  okresie stał się bardzo popularny, gdyż poświęcono jej ponad 70 kościołów. Nazwą Góra Św. Małgorzaty określano wzgórze, oraz folwark i wieś położone u jego podnóża. Miejscowa legenda podaje, że to właśnie Św. Małgorzata usypała wzgórze pod nowobudowaną świątynię.” Święta Małgorzata wędrowała po świecie. Przywędrowała również i w nasze okolice. Zmęczona całodziennym marszem, zbliżyła się do oświetlonych chałup wiejskich. Nie zaznała jednak gościny. Wypędzona, wędrowała dalej na zachód. Resztkami sił dotarła do kolejnej wsi i zapukała do pierwszej z brzegu chaty. Mimo późnej pory, w chacie zgromadzonych było wielu mieszkańców wsi, którzy debatowali, gdzie pobudować nowy kościół. Małgorzata została przez nich gościnnie przyjęta i nakarmiona, rany obmyte i opatrzone. Po odpoczynku aktywnie włączyła się do dyskusji. Propozycji było wiele, jednak żadna nie zadawalała mieszkańców. Odłożyli, więc podjęcie decyzji do następnego dnia. Małgorzata została wygodnie ułożona do snu na ławie wyłożonej baranimi skórami. Jednak nie mogła zasnąć. Myślała, jak odwdzięczyć się gościnnej wsi.. Sen jej trwał krótko. Wstała przed świtem i udała się na okoliczne pola, by  nazbierać kamieni  i ziemi. Nosiła je w swoim fartuchu. Postanowiła, bowiem, że usypie mieszkańcom wzgórze, na którym będą mogli wybudować kościół. Z dziurawego fartucha wysypywał się piasek i tak powstała lokalna pustynia piaszczysta we wsi Mchowice. Dwa razy wypełniała swój cudowny fartuch i usypywała pagórek. Za trzecim razem obudzone psy zaczęły oszczekiwać nieznaną kobietę. Wystraszona Małgorzata u podnóża tworzonego pagórka rozsypała zawartość swojego fartucha i tak powstało wzgórze z wydłużonym garbem w kierunku północnym. Przebudzeni mieszkańcy zrozumieli intencję Małgorzaty. Na wzgórzu tym wznieśli piękny kościół i oddali go, jak i całą wieś, pod jej opiekę. Kościół ten stoi do dziś, a mieszkańcy wsi korzystają z opieki Św. Małgorzaty, pracowicie spędzając swój żywot, pomnażając swoje dochody. Wieś należy do najzamożniejszych w regionie łęczyckim. Natomiast miejscowość, z której wypędzono Św. Małgorzatę, nazwano „Piekiełko” (koło Morakowa). Mieszkańcy jej nie zaznali szczęścia i dobrobytu i wynieśli się w inne strony.” Legenda ta została również zilustrowana na sklepieniu zakrystii kościoła.W czasie II wojny światowej w latach 1939-45 nazwę wsi zgermanizowano, przemianowując  ją  na  Margretenberg

Góra Św. Małgorzaty obecnie pełni funkcje administracyjne i samorządowe, jest siedzibą władz gminy i jej instytucji.

                                                                                                               Flaga Gminy Góra Św. Małgorzaty

                                                                                                                Herb Gminy Góra Św. Małgorzaty