Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 181984
    • Do końca roku: 32 dni
    • Do wakacji: 206 dni

Monitoring

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 99-122 Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 42, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany, kamery znajdują się: przy głównym wejściu do szkoły, wejściu do szkoły od strony hali sportowe i od strony kotłowni,  na korytarzu dolnym, na korytarzu górnym w 3 miejscach, szatnia szkolna. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II, 99-122 Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 42.
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.