KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ROZPOWSZECHNIANIU WIZERUNKU Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
24.05.2018.

Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu wizerunku

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty

 

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Szkoła im. Jana Pawła II; Góra Świętej Małgorzaty 42; 99-122 Góra Św. Małgorzaty

Inspektor ochrony danych:

Marcin Przepióra; Administrator Danych Osobowych; Dyrektor Szkoły;spgoram@wp.pl;

 tel. 24 389 24 09;Góra Świętej Małgorzaty 42; 99-122 Góra Św. Małgorzaty

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych, materiałów dźwiękowych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880)

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UOD, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu.

 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………….........

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………………….

Zmieniony ( 25.05.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »