KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZGODZIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
24.05.2018.

Klauzula informacyjna przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych szkoły

 

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Szkoła im. Jana Pawła II; Góra Świętej Małgorzaty 42; 99-122 Góra Św. Małgorzaty

Inspektor ochrony danych:

Marcin Przepióra; Administrator Danych Osobowych; Dyrektor Szkoły; spgoram@wp.pl;

 tel. 24 389 24 09; Góra Świętej Małgorzaty 42; 99-122 Góra Św. Małgorzaty

Celem przetwarzania danych jest:

Realizacja zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Podstawa prawna przetwarzania:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, z 2018 r. poz. 650 z późniejszymi zmianami)

Zebrane dane będą przechowywane do:

Zakończenia trwania obowiązku szkolnego a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane:

Odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UOD, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego i przetwarzania danych osobowych.

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna ………………………………………………………...


Zmieniony ( 25.05.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »