SAMORZĄD UCZNIOWSKI Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
14.05.2009.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

2017/ 2018

 

Julia Oleska – przewodnicząca

 

Julia Barylska– zastępca

 

Amelia Jatczak – skarbnik

                                                  

Maja Gibska - sekretarz

 

Bartosz Augustyniak - członek

 

                                

                                Opiekunki:

 

mgr  GRAŻYNA MIKOŁAJCZYK[

 

mgr DOROTA KOWALCZYK

  ,, Jesteśmy cząstką w zespole,

z niego płynie nasza siła”

 

K.I. Gałczyński

 Największą i najważniejszą organizacją uczniów w naszej szkole jest Samorząd  Uczniowski, z którym współpracują samorządy klasowe oraz indywidualni uczniowie.

Samorząd- jest to prawem ustalony zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności, reprezentowania jej interesów oraz zadań zleconych.

Główną jego ideą jest uaktywnienie każdego ucznia. Uczeń podejmuje i realizuje zadania dla niego najbardziej odpowiednie z punktu widzenia jego możliwości i zainteresowań. Dorośli jedynie czuwają, by aktywność przybierała właściwe formy i stwarzają warunki do powstawania zachowań i działań  zgodnych z zasadami moralnymi i bezpieczeństwem.

W każdej klasie wybierany jest w demokratycznych wyborach spośród wszystkich uczniów klasy Samorząd  Klasowy, a spośród wszystkich uczniów szkoły wybierany jest Samorząd Uczniowski. Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele uczniów klas IV – VI.

Cały zespół razem współpracuje. Organizuje różnego typu imprezy szkolne, apele oraz konkursy, aby uatrakcyjnić życie szkoły.

Dzięki pracy w samorządzie , uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

Aby móc realizować zaplanowane cele, działalność SU cechuje wielozadaniowość.  W skład zadań ogólnych wchodzą zadania szczegółowe.

 


Zmieniony ( 28.03.2018. )
 
następny artykuł »