SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
14.05.2009.

REGULAMIN

Szkolnej Kasy Oszczędności

działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Górze Św. Małgorzaty.


1. SKO jest organizacją uczniowską, której zasady działania określa Regulamin Szkolnych Kas Oszczędności.

2. Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II działa we współpracy z oddziałem Banku Spółdzielczego w Poddębicach działającym w Górze Św. Małgorzaty.

3. Opiekę nad organizacją SKO w szkole sprawuje opiekun powołany przez Radę Pedagogiczną spośród nauczycieli.

4. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.

5. Dowodem przynależności do naszej kasy jest otrzymanie książeczki   oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.

6. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej  jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki  i wpłacamy na SKO).

7. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę u skarbników  SKO, tylko  w  ustalone wcześniej dni tygodnia.

8. Wpłat i wypłat uczeń dokonuje podczas  pierwszej przerwy międzylekcyjnej.

9. Przyjęcie od ucznia pieniędzy skarbnik potwierdza  wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat.

10. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna,   który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową  książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.

11. Wypłat z książeczki SKO może dokonywać właściciel książeczki mający  pisemną  zgodę rodzica lub sam rodzic.

12. Ponieważ oszczędności uczniów przechowywane są wyłącznie na koncie w Banku Spółdzielczym, chęć wypłaty gotówki uczeń zgłasza opiekunowi przynajmniej dzień przed żądanym terminem.

13. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach  i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.

14. Opiekun SKO a także BS w Poddębicach, w miarę możliwości finansowych kupują i wręczają na koniec roku nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się w pracy na rzecz SKO oraz biorących udział w konkursach organizowanych przez naszą organizację.

15. Nagrody otrzymują również uczniowie, którzy na swoich   książeczkach zgromadzą najwięcej pieniędzy oraz ci którzy przez cały rok najsystematyczniej oszczędzali.

16. Skarbnicy SKO zobowiązani są do  systematycznego wpłacania zebranych pieniędzy opiekunowi SKO, zaś opiekun SKO zobowiązany jest  do systematycznego wpłacania zaoszczędzonych  przez uczniów pieniędzy na szkolną książeczkę SKO do Banku Spółdzielczego w Górze Św. Małgorzaty

 

Opiekun SKO                                                                    

Maciej Kowalczyk  Zmieniony ( 22.10.2019. )
 
« poprzedni artykuł