LIGA OCHRONY PRZYRODY Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
14.05.2009.
 
 
 
 
Opiekunką Szkolnego Koła LOP jest pani Anna Bagrowska. Do koła należą uczniowie klas IV – VI. Systematyczna praca Szkolnego Koła LOP uczy dzieci  właściwego stosunku do przyrody ojczystej i wspiera dbałość o nieskażone środowisko naturalne. Służy temu realizacja programu, na który składa się m.in. uczestnictwo w pracach związanych z poprawą stanu środowiska przyrodniczego, udział uczniów w konkursach przyrodniczych, a również organizowanie własnych działań na terenie szkoły.

Informacje o pracy Szkolnego Koła LOP są systematycznie zamieszczane w Kronice Szkolnego Koła LOP.

Kronika Koła służy nie tylko do gromadzenia jego dokonań, ale również bierze udział w konkursie

„Na najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP”.

Głównym celem naszej działalności jest realizacja n/w wartości:

• kształtowanie właściwych postaw dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody,

budzenie jej umiłowania i poszanowania,

• zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie, oraz odnawianie zasobów, tworów i

składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym

• kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody

• upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie.

 

PLAN PRACY SK LOP w roku szkolnym 2013 / 2014

Zadania szkolnego koła LOP

Termin realizacji

Sposób realizacji zadań

Przyjęcie do SK LOP nowych członków.

stycześ

Informowanie uczniów o istnieniu szkolnego koła LOP oraz o możliwościach przystąpienia do organizacji.

Wybory zarządu koła

styczeń

Spotkanie członków SK LOP, przedstawienie kandydatów na członków zarządu, wybór władz koła.

Opracowanie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym

na bieżąco

Zamieszczanie na gazetce informacji związanych z LOP i ochroną przyrody

Prowadzenie kroniki SK LOP.

na bieżąco

Zbieranie informacji i prowadzenie kroniki.

Zapoznanie dzieci z zagadnieniami ekologicznymi.

na bieżąco

Wykonywanie gazetek tematycznych.

Współpraca z Wojewódzkim Zarządem LOP.

na bieżąco

Uczestnictwo w akcjach organizowanych przez Wojewódzki Zarząd LOP.

Uczestnictwo w konkursach i akcjach o tematyce ekologicznej

STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY

na bieżąco

Przygotowanie uczniów do konkursów i akcji .

Zorganizowanie akcji Sprzątanie Świata

IX

Przygotowanie i zrealizowanie akcji. Sprzątanie terenu wokół szkoły oraz pobliskiego lasku.

Współpraca z dyrekcją schroniska dla zwierząt w Łęczycy

I - IV

Zorganizowanie zbiórki karmy i innych darów rzeczowych dla podopiecznych schroniska dla zwierząt

Dokarmianie ptaków zimą

X-III

Zbiórka ziarna dla zwierząt i dokarmianie zwierząt

Nasze rośliny

IV

Przesadzanie roślin doniczkowych

Uczestniczenie w akcjach o charakterze przyrodniczym i ekologicznym

III - V

Olimpiada wiedzy przyrodniczej

Pomoc w zorganizowaniu pikniku zdrowia

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2013/ 2014.

VI

Zebranie podsumowujące pracę SK LOP, opracowanie planu działań na następny rok szkolny

 

 

 

CZŁONKOWIE SK LOP W GÓRZE ŚW. MAŁGORZATY 2013

1.       AUGUSTYNIAK OLIWIA

2.       GRZELEWSKI DOMINIK

3.       OLEJNICZAK MICHAŁ

4.       OLESKA KATARZYNA

5.       IZABELA WÓJCIK

6.       EMILIA WÓJCIK

7.       KAŹMIERCZAK EWELINA

8.       NAWROTEK MAGDALENA

9.       CZUBALSKA GABRIELA

10.    BĄKOWICZ MATEUSZ

11.    KUBIAK KAROLINA

12.    MISZCZAK PATRYCJA

13.    JAWOROWSKI KRYSTIAN

14.    STEFANIAK MONIKA

15.    ANDRYSIAK MAGDALENA

16.    KMIECIAK SEBASTIAN

17.    MIKOŁAJCZYK MATEUSZ

18.    BARYLSKA PAULINA

19.    KLUSKA KLAUDIA

20.    KLUSKA MATEUSZ

21.    WALCZAK ZUZANNA

22.    RURKA WERONIKA

23.    JAROS ANNA

24.    PRZYBYLAK PATRYCJA

25.    BAGROWSKA WIKTORIA

26.    KLUSKA KATARZYNA

27.    GOGOLA MICHALINA

28.    OLEJNICZAK DARIA

29.    KULESZA MILENA

30.    RAKOWSKA ALEKSANDRA

31.    CYBULSKI DAWID

32.    MATUSIAK ZUZANNA

33.    WOLSKA MAŁGORZATA

34.    KOWALCZYK MIŁOSZ

35.    GRZELAK FAUSTYNA

36.    WOŹNIAK NATALIA

37.    KUBIAK JUSTYNA

38.    KUBIAK NADIA

39.    OLEJNICZAK KAMILA

40.    JULIA TRACZ

 Zmieniony ( 16.02.2014. )
 
« poprzedni artykuł