PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
10.02.2016.

Zarządzenie nr 3/2016

z dnia 08.02.2016r.

w sprawie wprowadzenia procedury korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych

na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Górze Św. Małgorzaty

 

 

Na podstawie: 

1.       Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 35)

2.      Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty.

 

                                                                                   § 1

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty wprowadza procedurę korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty.

 

 

                                                                                    § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty z dnia 08.02.2016r.

 

§ 1

 

Warunki korzystania
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

1. Każdy uczeń ma prawo w trakcie pobytu w szkole w uzasadnionych przypadkach  korzystać z telefonu stacjonarnego znajdującego w sekretariacie szkoły.

2.Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne (aparaty fotograficzne, kamery, dyktafon, odtwarzacz MP3 itp.) na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

3.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. Nie będą więc respektowane żadne roszczenia z tytułu ich zgubienia, zniszczenia czy kradzieży.

4.Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane do plecaków).

5.Za zgodą nauczyciela i w jego obecności uczniowie mogą korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów, zajęć edukacyjnych, zajęć świetlicowych z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP3 czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

 

§ 2

Postępowanie wobec ucznia łamiącego warunki korzystania
z telefonów komórkowych  i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

 

1.      Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych.

2.      Nauczyciel odbiera uczniowi wyłączony przez ucznia telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne łącznie z kartą pamięci w momencie stwierdzenia naruszenia przepisów szkolnych.

3.      Nauczyciel oddaje telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne w depozyt do dyrektora szkoły.  Telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym.

4.      Nauczyciel odnotowuje sytuację w dzienniczku i informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.

5.      W przypadku, gdy sytuacja zdarza się po raz pierwszy, uczeń ma prawo odebrać z gabinetu dyrektora telefon osobiście po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

6.      W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz drugi, wychowawca klasy informuje rodziców/opiekunów prawnych o możliwości odebrania telefonu z gabinetu dyrektora. 

7.      Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia w godzinach pracy szkoły. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły) i poinformowani o zasadach korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły.

8.      W przypadku łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania. 

9.      Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

10.  Dyrektor, w przypadku podejrzenia o naruszenie dóbr osobistych lub zagrożenia innych osób, może za  zgodą rodziców i w ich obecności, przejrzeć zawartość pamięci telefonu i karty SIM.

 

 

 

 

Zmieniony ( 12.03.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »