KOŁO PRZYRODNICZE _CMN_PDF_ALT Print _CMN_EMAIL_ALT
Written by Dorota Kowalczyk   
Thursday, 08 September 2011

Na zajęciach koła przyrodniczego w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu realizowany będzie częściowo program pt: „Cudze chwalicie o swe nie dbacie – sami nie wiecie, co posiadacie”, który opiera się na treściach zawartych w podstawie programowej z przyrody. Program zawiera również szereg zagadnień wykraczających poza treści ujęte w podstawie programowej.

Nadrzędnym celem zajęć jest kształtowanie postaw dzieci i społeczności lokalnej zgodnych z etyką ekologiczną tzn.: budowanie szacunku dla przyrody, nauka wnioskowania i perspektywicznego myślenia, wdrażanie do odpowiedzialności za swoje działania, reagowanie na problemy środowiska.  Podczas realizacji zadań skorzystamy z materiałów i scenariuszy zajęć dostępnych na stronie internetowej MINISTERSTWA ŚRODOWISKA, skorzystamy z gier multimedialnych, stron internetowych, pomocy naukowych.

Szczegółowy wykaz realizowanych treści programu:

 

1.      Natura 2000 chodzi mi po głowie

2.      Świat roślin jest bogaty – tworzymy zielniki

3.      Fotografujemy przyrodę – bezkrwawe łowy

4.      ABC zmian klimatu

5.      Kłótnia pór roku – teatrzyk przygotowany dla młodszych dzieci

6.      Czym jest energia?

7.      Energia elektryczna w naszym domu

8.      Wędrówki energooszczędnej żarówki – teatrzyk przygotowany dla młodszych dzieci

9.      Skąd przyjechał mój posiłek ?

10.  Oszczędzanie energii a zmiany klimatu

11.  Globalna Północ – Globalne Południe, czyli jak kupować, aby pomagać

12.  Jazda rowerem czy samochodem

13.  Transport przyjazny środowisku

14.  Konsumpcyjny model życia i eksploatacja zasobów naturalnych, jako przyczyny zmian klimatu

15.  Wyobraź sobie świat za 50 lat – wehikuł czasu

16.  Bioróżnorodność lasu

17.  O czym szumią drzewa

18.  Czy świat za oknem jest bioróżnorodny – wizyta na łąkach – tereny –NATURA 2000

19.  Czy w przyrodzie jest miejsce dla komarów i myszy

20.  Woda i jej oszczędzanie

21.  O wędkarzu i smutnej rybce – teatrzyk przygotowany dla młodszych dzieci

22.  Ctr + P, czyli ile drzew jestem w stanie uratować

23.  Zakupy z głową

24.  Moje śmieci, moja sprawa

25.  Odnawialne i nieodnawialne źródła energii

26.  „Przez tekst kultury do wartości natury”

27.  Zmierz swój ślad ekologiczny

 

 

Last Updated ( Sunday, 18 September 2016 )
 
< Prev   Next >