REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ"SPOSOBY OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
01.06.2020.

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną

"SPOSOBY NA OSZCZĘDZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ"

I.        Organizator

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Górze św. Małgorzaty.

II.     Cele konkursu

1.       Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza.

2.       Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, oraz sposobów w jaki można to robić (np. poprzez racjonalne wykorzystanie energii cieplnej).

3.       Kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk związanych z jakością powietrza - wpływ podejmowanych działań i decyzji na stan powietrza.

4.       Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

III.  Zasady uczestnictwa

1.       Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII SP im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty.

2.       Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point dotyczącej tematu konkursu.

3.       Każda osoba może wykonać tylko jedną pracę.

4.       Prace należy przesłać za pomocą dziennika do P. Anny Bagrowskiej do dnia 17.06.2020 (środa), do godziny 24:00. Na slajdzie końcowym proszę zamieścić imię i nazwisko oraz klasę.

5.       Prezentacja multimedialna (w formie slajdów, maksymalnie 20) zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point.

6.       Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.

7.   Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych związanych z niniejszym konkursem.

8.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 czerwca 2020.

IV.   Kryteria stosowane podczas oceniania prac:

1.       Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.

2.       Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.

3.       Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

4.       Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.

5.       Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

6.       Ogólne wrażenie estetyczne.

V.      Nagrody

1.       Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji, a następnie wyłoni zdobywców I, II oraz III miejsca, a także wyróżni 3 najciekawsze prace.

Wartość nagród odpowiednio 200 zł, 150 zł, 100zł, 3X50 zł.

2.       Nagrody w konkursie są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zmieniony ( 01.06.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »