REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE PLAKATU POD TYTUŁEM „W PIECU NAJLEPIEJ SPALIĆ GŁUPOTĘ” Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
28.01.2020.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE PLAKATU POD TYTUŁEM

„W PIECU NAJLEPIEJ SPALIĆ GŁUPOTĘ”

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty.

CELE KONKURSU:

- Aktywizacja dzieci i młodzieży w działania związane z edukacją ekologiczną.

- Promocja odpowiednich postaw i zachowań w środowisku i społeczności lokalnej.

- Podniesienie świadomości w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz gospodarki odpadowej. 

- Uzyskanie nowych narzędzi do prowadzenia dalszej działalności edukacyjnej.

- Rozwijanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni artystycznej dzieci.

- Kształtowanie postaw współzawodnictwa.

-Poznawanie nowych technik plastycznych podczas przygotowań do konkursu.

-Budowanie i wzmacnianie wiary w siebie i we własne możliwości.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty.

Będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych: kl I – III i Kl IV – VIII.

TEMATYKA KONKURSU:

Szeroko pojęta tematyka dotycząca informacji o konsekwencjach spalania śmieci w piecach, jakości powietrza i związanego z tym globalnego ocieplenia.

TECHNIKA:

Wszystkie techniki płaskie związane z plakatem tj. kolaż płaski, malarstwo, rysunek, grafika komputerowa. Wielkość plakatu minimalnie format A3, maksymalnie B1( 70.7 x 100cm).

TERMINY

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

Do prac należy dołączyć: imię i nazwisko oraz klasę.

Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawcy (klasy I – III) lub p. Anny Bagrowskiej.

Ostateczny termin dostarczenia prac – 21 lutego 2020r (piątek), godzina 12.30.

Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie rozdania nagród.

NAGRODY

Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna.

W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.

Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są nagrody rzeczowe o wartościach.

Klasy I-III

I miejsce  -  200,00 zł

II miejsce –  150,00 zł

III miejsce –  100,00 zł

3 wyróżnienia po 50,00 zł

Klasy IV - VI

I miejsce  -  200,00 zł

II miejsce – 150,00 zł

III miejsce –  100,00 zł

3 wyróżnienia po 50,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE

Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów edukacyjnych. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz ze zgodą na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora.

Plakaty zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas panelu dyskusyjnego dla mieszkańców gminy z okazji Dnia Ziemi.

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »