Godziny przyjęć dyrekcji szkoły
Redaktor: Dorota Kowalczyk   

Godziny przyjęć dyrekcji

  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty

w roku szkolnym 2019/2020

 

Przyjmowanie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:

 

·        Środy w godzinach: 11:00 – 13:30 (gabinet Dyrektora).

·        W dniach konsultacji dla rodziców i spotkań z rodzicami - podanych na stronie internetowej, w godzinach: 14:30 do 16:00 (gabinet Dyrektora).

·        W przypadku konieczności spotkania w innym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem umówienia spotkania.

 

Przyjmowanie przez Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty interesantów  w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:

 

·        Piątki w godzinach: 11:00 – 13:30 (gabinet Dyrektora).

·        W dniach konsultacji dla rodziców – podanych na stronie internetowej, w godzinach: 14:30 do 16:00 (gabinet Dyrektora).

·        W przypadku konieczności spotkania w innym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem umówienia spotkania.