CHÓR SZKOLNY Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
09.09.2009.

Zajęcia odbywają się pod kierunkiem mgr Maksymiliana Milczarka.

Zajęcia chóru odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne. W zajęciach biorą udział uczniowie kl. IV – VI, które posiadają predyspozycje wokalne.

Program zajęć chóru szkolnego oparty jest w dużej mierze o potrzeby związane z oprawą muzyczno – wokalną uroczystości szkolnych i środowiskowych.   

Intensywnie pracujemy nad wyrównywaniem rejestrów głosowych, poprawną intonacją a przede wszystkim nad umiejętnością pracy w zespole.

Obecny skład chóru to bardzo utalentowani uczniowie. Oni dopiero zaczynają, ale jesteśmy przekonani, że opuszczając mury tej szkoły będą stanowiły jej chlubę. Są bardzo chętne do pracy nad własnym warsztatem wokalnym, mają dużo zapału i ciekawych pomysłów.

OGÓLNE  CELE  EDUKACYJNE WYCHOWANIA CHÓRALNEGO

W programie wychowania chóralnego uwzględniono cele edukacyjne  zapisane w „Podstawach programowych kształcenia ogólnego z muzyki:

 1. Pobudzanie całościowo pojętego rozwoju uczniów, a w szczególności:

rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata,

ozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej

rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania muzyki

rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

 1. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne.
 2. Umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 3. SZCZEGÓŁOWE  CELE  EDUKACYJNE

   1.      Zapoznanie uczniów z wartościową literaturą chóralną różnych epok, kompozytorów polskich i obcych z uwzględnieniem utworów współczesnych i muzyki ludowej.

  2.  Dostarczenie uczniom wiadomości z zasad muzyki niezbędnych podczas śpiewania     z partytury chóralnej i nauczenie posługiwania się partyturą podczas prób.

  3.     Dostarczenie uczniom podstawowych wiadomości z emisji głosu celem ich stosowania w chórze, a w szczególności wyjaśnienie istoty podparcia oddechowego.

  4.      Nauczanie oraz ciągłe poprawianie umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem oraz utrwalanie jego cech dodatnich.

  5.      Rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i muzycznej wyobraźni słuchowej.

  6.     Wdrażanie uczniów do czytania nut głosem, oraz wyrabianie nawyku selektywnego słuchania własnego głosu podczas śpiewania w grupie.

  7.      Umiejętność uruchamiania rezonatorów w taki sposób, aby dźwięk był okrągły, bliski i nośny.

  8.      Przestrzeganie higieny głosu dzieck

  9.      Wyrabianie i utrwalanie dodatnich cech charakteru człowieka:

  punktualności,

  wiary we własne siły,

  wytrwałości w dążeniu do celu,

  skupienia uwagi,

  sumienności w pracy chóralnej na próbach,

  umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za jego poziom i wyniki współpracy wielu ludzi w dążeniu do celu,

  aktywnego, niezawodnego, obowiązkowego udziału w występach chóru,

  zamiłowań do zespołowego śpiewania, pasji muzykowania,

  dbałości o swój wygląd, estetykę.

  10.  Umacnianie poczucia tożsamości narodowej poprzez śpiewanie pieśni historycznych.

  11.  Wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego spędzania czasu wolnego.

  12.  Przygotowanie występów chóru i obowiązkowy udział chórzystów w koncertach.

   

Zmieniony ( 14.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł